اصفهان

  میدان نقش جهان در حاشیه غربی شهر اصفهان قرار دارد. این پارک با 950 هکتار زمین پردرخت از بزرگ ‌ترین بوستان‌های جنگلی استان اصفهان...

روستای کویری ابوزید آباد، مجموعه‌ای از تاریخ، فرهنگ و طبیعت است. به گزارش خبرنگار سبک زندگی جی‌پلاس؛ مناطق کویر مرکزی ایران در بهار،...